ROBE Talent - ROBE lighting

ROBE talent

o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci

 • Chcete se stát součástí úspěšného týmu?
 • Máte zájem už během studia získat zkušenosti z praxe, z práce na konkrétních zajímavých projektech?
 • Zamýšlíte se nad tématem své bakalářské a diplomové práce?
 • Je Vašim cílem napsat profesionální práci s praktickým využitím?
 • Chcete Vaši práci zapojit do soutěže výjimečných studentů?
 • Možná Vám můžeme pomoci …
 • Naši specialisté pro Vás připraví několik témat v technických oborech …

Podmínky účasti v soutěži

 • soutěž se vypisuje ve dvou kategoriích – diplomové a bakalářské práce
 • soutěže se mohou zúčastnit studenti technických oborů vysokých škol ČR a SK, kteří v akademickém roce podají a úspěšně obhájí diplomovou resp. bakalářskou práci, ve které řeší zadané téma společnosti ROBE lighting s. r. o.
 • ve vyhlášeném ročníku se do soutěže přijímají pouze úspěšně obhájené diplomové resp. bakalářské práce.
 • do 30. září příslušného roku je nutné doručit na adresu společnosti ROBE lighting s. r. o. podklady v tištěné formě:
  • jeden úplný výtisk bakalářské/diplomové práce
  • potvrzení o obhájení práce
  • závaznou přihlášku do soutěže

Cíl soutěže

Cílem soutěže je podpora výjimečných výkonů studentů technických oborů univerzit a vysokých škol

Hlavní kritéria pro hodnocení prací

 • správnost výběru aplikace a použitých metod řešení zadaného problému
 • přínos a možnosti praktického využití získaných výsledků
 • celková úroveň práce

Vyhodnocení soutěže

 • hodnocení i vyhlášení výsledků proběhne v říjnu příslušného roku

Odměna za nejlepší práce

 • nejlepší diplomová práce zpracovaná ve společnosti ROBE lighting s. r. o., odměna 20.000 Kč
 • nejlepší bakalářská práce zpracovaná ve společnosti ROBE lighting s. r. o., odměna 15.000 Kč
 • nejlepší inovační počin ve společnosti ROBE lighting s. r. o., odměna 5.000 Kč
 • odměny budou vyplaceny nejpozději do 6 týdnů od vyhlášení výsledků soutěže

Závěrečná ustanovení

 • soutěžní komise si vyhrazuje právo změnit způsob rozdělení cen nebo cenu neudělit v případě nedostatečné kvality či využitelnosti oceněných prací
 • práce přihlášené do soutěže ani další předané materiály se nevracejí
 • ve všech sporných otázkách či výjimečných okolnostech platí konečné rozhodnutí soutěžní komise
 • účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat
 • výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání
 • výsledky soutěže nelze zpochybnit soudní cestou

Select language

English

Login

Log InPassword